Skip to main content

LA-FX, LS-FX

Revolutionerande sargsystem med hög spelarsäkerhet tack vare unikt system med flexibelt integrerat publikskydd i polykarbonat i kombination med energiupptagande och eftergivlig sarg-konstruktion. Kraftigt reducerad kant i övergång mellan publikskydd och sarg.
Hög genomsiktlighet.
Mycket hanterbart.
Förberedd för inbyggnad av bildskärmar för reklam.

Standardmått rink

30x60m, kurvradier 8,5m
2+2st spelarluckor 0,8m mot spelarbås
2st spelarluckor 0,8m mot utvisningsbås, öppningsbara från inssida
1st maskinport 3,5m med lyft-/justerbar sockel
Integrerade permanenta linjemarkeringar i sockel

Ramsystem

Sarg av enkelramstyp med dubbel ram mot underlag
Enkel och flexibel installation, bultas mot fäste i underlag
Inga separata sargstöd behövs, betyder större utrymme bakom sarg

Rammaterial

Aluminiumram ger låg vikt på sargpanelerna för enklare hantering, speciellt viktigt när sargelementen upp- och nedmonteras ofta
Aluminium har dessutom ett tilltalande utseende, är miljövänligt och återvinningsbart.
Finns även i stålutförande.

Beklädnad

Slagfast HDPE polyten-plast, för högsta slitstyrka och lång livslängd
Sargbeklädnaden skruvas mot ram (pop-nit används ej) för högsta kvalitet och enkelt underhåll. Miljövänligt och återvinningsbart

Publikskydd

Polykarbonat-PC, oftast med coating för bästa reptålighet och hög optisk kvalitet
Unikt infästningssystem med maximal flexibilitet och energiupptagning
Mycket lätthanterligt system med få delar underlättar väsentligt vi upp- och nedmontering

Tillval

Reklamskydd-polykarbonat
Polykarbonat-belag för reklamskärmar
Baksidebeklädnad
Isdamm för enkel demontering av sarg vid bibehållen isyta
Snabbkopplingar för sargelement