Skip to main content

Vi har alla modeller av Flex-pegs på hyllan.

Även den Blå seniorpeggen där den smala delen är 125mm lång.

Till produkten